Roboty przemysłowe na świecie

Na całym świecie możemy zaobserwować ciągły wzrost “zatrudniania” robotów przemysłowych. Przewiduje się, że w 2013 roku będzie 1.2 miliona pracujących robotów, z tego wynika że jeden robot będzie przypadał na 5000 osób.


Manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjny lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych (definicja wg normy ISO ITR 8373).
Według H. J. Warencke robot przemysłowy to urządzenie przeznaczone do automatycznej manipulacji z możliwością wykonania programowalnych ruchów względem kilku osi, zaopatrzone w chwytaki lub narzedzia i skonstruowane specjalnie do zastosowana w przemyśle.

fanuc-lrmate-200ic KUKA motoman-dia10 ABB
FANUC KUKA Robotics Motoman ABB

W skład schematu funkcjonalnego robota wchodzą:
– podstawa: płyta lub inna konstrukcja (nieruchoma), która jest pierwszym członem
– korpus: obudowa elementów zespołów ruchów ramienia
– ramię dolne i górne
– przegub (kiść, nadgarstek) część układu ruchu między elementem roboczym a ramieniem, która orientuje element roboczy
– element roboczy: np. chwytak lub wkręt itp
– sterowanie
– napędy

Podział robotów przemysłowych ze względu na strukturę kinematyczną:
1. Roboty stacjonarne
  1.1. roboty z szeregową strukturą kinematyczną (z otwartym łańcuchem kinematycznym)
    1.1.1. kartezjańskie (PPP)
    1.1.2. cylindryczne (OPP)
    1.1.3. SCARA (OOP) (Selectively Compliant Assembly Robot Arm)
    1.1.4. sferyczne (OOP)
    1.1.5. przegubowe (antropomorficzne) (OOO)
  1.2. roboty z równoległą strukturą kinematyczną (z zamkniętym łańcuchem kinematycznym – roboty równoległe)
2. Roboty mobilne
  2.1. roboty poruszające się po stałym torze
  2.2. autonomiczne roboty mobilne (AGV – Automated Guided Vehicles)

Roboty przemysłowe są jeszcze klasyfikowane ze względu na sterowanie, rodzaj napędu (pneumatyczny, elektryczny, hydrauliczny) oraz rodzaj wykonywanej pracy (spawalnicze, paletyzujące, pakujące, transportujące, roboty do owijania palet, roboty inspekcyjne, montażowe, malarskie, itp.)

Więcej informacji:
www.focus.pl
www.asimo.pl
Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany


Napisz komentarz


Imię

Email

Url